Flash Zone: Monterrey v Árabe Unido
Flash Zone Interviews: Jonathan Orozco (Monterrey), Yoel Barcenas (Árabe Unido)